Tom Godefrooij:

“Getekend en geschilderd heb ik al mijn hele leven. Daarnaast waren er altijd ook andere bezigheden. Ik ging bouwkunde studeren omdat ik wilde werken aan mooiere, leefbaarder steden. Na enkele jaren als architect te hebben gewerkt gaf ik invulling aan dat ideaal van een betere gebouwde omgeving door me bezig te gaan houden met het verkeer. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw was de grootste bedreiging voor de kwaliteit van onze steden de groei van het autogebruik waarvoor ten koste van vrijwel alles ruimte werd gemaakt. Ik werd van activist bij de Fietsersbond, tot een professional op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit. Daar heb ik me het grootste deel van mijn professionele leven aan gewijd, in binnen- en buitenland.

Maar de kunstenaar in mij ging zich steeds meer roeren. Na een aantal cursussen en workshops in mijn woonplaats meldde ik me in 2014 aan bij de Nieuwe Akademie Utrecht (NAU), om nieuwe impulsen op te doen en mijn teken- en schilderwerk te verdiepen. In 2020 studeerde ik af.

Meer dan ik vooraf verwacht had kwam ik uit aan de figuratieve en bedachtzame kant. De ambachtelijke kant van het vak blijft me boeien, waarbij ik wel streef naar een herkenbaar eigen handschrift. De afgelopen jaren verschoof het accent van schilderen naar het tekenen. En waar ik aanvankelijk me vooral bezighield met de menselijke figuur, ben ik nu steeds meer ook gefascineerd door het landschappelijke, door perspectief en door lichtval. Dat resulteert in tekeningen in houtskool en droog pastel waarin ik elementen van een totaal verschillende schaal probeer te combineren tot een overtuigend samenhangend beeld.”

 

Zie zijn website.

 

70 x 140 cm, potlood en acryl op canvas
70 x 93 cm, Houtskool en droog pastelkrijt op papier
93 x 70 cm, houtskool en droog pastelkrijt op papier
88 x 70 cm, houtkool en droog pastelkrijt op papier

 

 


Joke Slegers:

Na mijn werk in het basisonderwijs, als adjunct-directeur van een basisschool en leraar creatieve vakken, heb ik mij
na mijn pensionering toegelegd op beeldhouwen in hardsteen. Ik heb de kunstacademie gevolgd in de discipline beeldende vorming.
Ik vind inspiratie in de mens met zijn emoties. Dit is terug te vinden in mijn werk dat vooral figuratief is en meestal gestileerd.
Door soms af te wijken van ware proporties en volumes, probeer ik kracht en dynamiek te versterken.

Nadat ik begon met beeldhouwen heb ik diverse cursussen en workshops gevolgd in binnen-en buitenland.
Graag wil ik mijn werk laten zien en exposeer ik regelmatig.

Een 40-tal van mijn werken is in privébezit. Na diverse jaren bij Lucien van Eerden in Lierop gewerkt te hebben,
werk ik nu in twee groepen: Het beeldhouwerscollectief  ‘Bascule’ in Westerhoven en de ‘Vresselse Beeldhouwers’.
Verder werk ik thuis in mijn atelier.