Galerie en beeldentuin van Galerie Artbest is sinds 5 december 2022 definitief gesloten.